PROJELERİMİZ

2014 yılında kurulan Vakfımızın önemli amaçlarından biri hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere maddi ve manevi desteklerde bulunarak, onların geleceklerini inşa edişlerinde bir nebze katkı sahibi olmaktır Download Masetti. Aynı şekilde Vakfımız sadece hâlihazırda hukuk fakültesi öğrencilerine değil hukukçu olma hayalini gönüllerinde taşıyan çocukların da destekçisi olmak niyetindedir Star sucker. Bu amaçlar doğrultusunda projelerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz.

Bu kapsamda hazırlayıp faaliyete geçirdiğimiz “Gelecekteki Biz” Projesiyle; ülkenin çeşitli yerlerinde yaşayan ve hukukçu olma hayalini gönüllerinde taşıyan çocukları tespit ederek, onların bu hayallerine ulaşıncaya kadar yanlarında olma ve hukukçu oldukları günleri görme hayalimizi gerçekleştirdik Santa Fe. Bu hayalimize ulaşmak için; Proje kapsamında tespit edilen öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında gerekli desteği sağlayarak, onların ufuklarında alınacak rol modellerin tespit edilmesi ve rol model-öğrenci iletişiminin sağlanması hususunda gerekli adımları attık 코어 고딕. Tüm bunları yaparken taşıdığımız nihai hedef ise belirlenen çocuklara emek vermek ve onların gülümsemesini sağlamak olup, sonucunda çocukların başarıya ulaşmış olması ise bizim için bir ödül olmuştur Download the jquery image.