Onursal Başkanımız ve Mesajı

Prof 115 클라우드 오프라인 다운로드. Dr. Hüseyin Altaş 1968, Denizli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. Öğrenimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam eden ALTAŞ, 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör, 2011 yılında yine aynı üniversitede dekan olmuştur 인터넷 파일. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı öğretim üyesidir. ALTAŞ, akademik görevlerinin yanı sıra, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idari organlarında ve yönetim kurullarında da görev almıştır gta3 무료 다운로드. Prof. Dr. Altaş, borçlar hukuku, inşaat hukuku, telekomünikasyon hukuku ve kira hukuku alanında yayımladığı 4 adet kitabın yanı sıra yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 100’e yakın makale yayımlamıştır 윈도우 10 1809 iso. İleri derece Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Hüseyin ALTAŞ, hayatının her döneminde eğitime çok büyük katkılarda bulunmuştur Comedy Big League. Eğitimin bir toplumun gelişmesinde ne kadar etkin ve önemli rol oynadığı bilinciyle hareket eden ALTAŞ, gerek akademik anlamda sunduğu hizmetler gerekse imkanları kısıtlı ama başarılı öğrencilere verdiği destekle toplumun eğitim seviyesinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştur 무전기. Başarılı ama imkanları kısıtlı olan ve gelecek vaat eden öğrencilere verdiği maddi desteğin yanı sıra Denizli’nin Baklan ilçesinde 2009 yılında yaptırdığı “Mehmet ALTAŞ İlk Öğretim Okulu” ve Denizli’nin Çivril ilçesinde 2013 yılında yaptırdığı “Lütfiye ALTAŞ İlk Öğretim Okulu” ile de öğrencilerin eğitimine önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etmiş ve bu desteği sürdürmeyi de bir görev bilmiştir Anaconda 3.5.

Bu amaçla yıllardır eğitime destek sunmayı görev edinen ALTAŞ, hukuk eğitimine devam eden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak ve eğitime verilen/verilecek desteklerin kurumsallaştırılması amacıyla 2014 yılında, Onursal Başkanı olduğu Hukuk&Araştırma Vakfı’nı kurmuş ve vakfın kuruluşuna ilişkin olarak da şu mesajı vermiştir:

“Vakıflar; Anadolu Medeniyetinin altın çağını yaşadığı dönemlerde toplumsal sınıf farklarının en aza indirgenmesinde ve toplumdaki huzurun tesisinde çok büyük roller oynamışlardır Download the web game source. Temennim, Hukuk dünyası gibi insan ilişkilerini düzenleyen çok önemli bir disiplinde yer almaya aday gençlerimize vakfımız aracılığı ile destek olarak geleceğin Türkiye’sinin de tıpkı geçmiş yüzyıllarda sahip olduğu huzur ve refah seviyesine kavuşmasıdır 영화 연가시. İnanıyorum ki Hukuk&Araştırma Vakfı bu süreçte Hukukun Üstünlüğünü ve Hakkaniyeti merkeze alacak anlayışın toplumsal mânada yerleşmesinde önemli rol oynayacaktır.”