ETKİNLİK ve PROJELERİMİZ

ETKİNLİKLER

Hukuk & Araştırma Vakfı olarak özellikle hukuk öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu vizyon sahibi hukukçular yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla her sene çeşitli seminer, söyleşi, panel ve sempozyum gibi organizasyonlar düzenlemekteyiz rufus.akeo.ie 다운로드.

PROJELER

2014 yılında kurulan Vakfımızın önemli amaçlarından biri hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere maddi ve manevi desteklerde bulunarak, onların geleceklerini inşa edişlerinde bir nebze katkı sahibi olmaktır 오 판다. Aynı şekilde Vakfımız sadece hâlihazırda hukuk fakültesi öğrencilerine değil hukukçu olma hayalini gönüllerinde taşıyan çocukların da destekçisi olmak niyetindedir 오토캐드 2012 크랙. Bu amaçlar doğrultusunda projelerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz.

Bu kapsamda hazırlayıp faaliyete geçirdiğimiz “Gelecekteki Biz” Projesiyle; ülkenin çeşitli yerlerinde yaşayan ve hukukçu olma hayalini gönüllerinde taşıyan çocukları tespit ederek, onların bu hayallerine ulaşıncaya kadar yanlarında olma ve hukukçu oldukları günleri görme hayalimizi gerçekleştirdik Download a previous version of Java. Bu hayalimize ulaşmak için; Proje kapsamında tespit edilen öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında gerekli desteği sağlayarak, onların ufuklarında alınacak rol modellerin tespit edilmesi ve rol model-öğrenci iletişiminin sağlanması hususunda gerekli adımları attık 페이퍼 플리즈 한글. Tüm bunları yaparken taşıdığımız nihai hedef ise belirlenen çocuklara emek vermek ve onların gülümsemesini sağlamak olup, sonucunda çocukların başarıya ulaşmış olması ise bizim için bir ödül olmuştur 2015년 최신곡.