2014 yılında kurulan Vakfımızın, önemli amaçlarından biri hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere maddi ve manevi desteklerde bulunarak onların geleceklerini inşa edişlerinde bir nebze katkı sahibi olmaktır. Aynı şekilde Vakfımız, sadece hâlihazırda hukuk fakültesi öğrencilerine değil; hukukçu olma hayalini gönlünde taşıyan çocukların da destekçisi olmak niyetindedir.

Bu doğrultuda hazırladığımız ve faaliyete geçirdiğimiz “GELECEKTEKİ BİZ” Projesiyle; ülkenin çeşitli yerlerinde yaşayan ve hukukçu olma hayalini gönlünde taşıyan çocukları tespit etmek ve onların bu hayallerine ulaşıncaya kadar yanlarında olmak ve onların hukukçu olduğu günleri görmeyi amaçlıyoruz. Bu hayalimize ulaşmak için; tespit edilen öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında gerekli destek sağlanacak olup; onların ufuklarını açacak rol modellerin tespit edilmesi ve rol model-öğrenci iletişiminin sağlanması hususunda gerekli adımlar atılacaktır. Tüm bunları yaparken taşıyacağımız nihai hedef ise; belirlenen çocuklara emek vermek ve onların gülümsemesini sağlamak olup sonucunda çocukların başarıya ulaşması ise bizim için bir ödül olacaktır.

I. PROJEYE SEÇİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ARANAN KRİTERLER

 • Üniversite sınavına girmemiş ve 20 yaşından gün almamış olmak,
 • Hukukçu olma hedefi* taşımak,
 • Referans noktasında görüşülecek öğretmenleri ve vakıf yönetimi tarafından azim ve hedefe ulaşma arzusu konusunda şüphe bulunmamak,
 • 4+4+4 sisteminin 2. ve 3. kısmında yer almak.
*Proje kapsamındaki öğrencilerin gerek hukukçu olma hedefleri gerekse proje kapsamındaki yıllık gelişimleri her yıl sonunda Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilerek öğrencinin proje kapsamında kalma durumu güncellenecektir.

II. PROJE KAPSAMINA ALINMIŞ ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK DESTEKLER

A. Liseden Önce Proje Kapsamına Dâhil Olan Öğrenciler İçin Sağlanacak Destekler

 • Kültürel gelişim ve sınavlara hazırlık için gereken yatırımlar (Sanatsal gelişim desteği-Özel ders- dershane- kitap- akademik destek-dil eğitimi vb. gelişimini tamamlayabilecek her türlü destek)
 • Ortaokul düzeyinde projeye dahil olduktan sonra; yatılı olarak lise kazanmış öğrencilerimizin temel ihtiyaçlar kapsamındaki her türlü ihtiyacı için o yıl vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenecek “Yatılı Eğitim Bursu” verilmesi

B. Lise Döneminde Proje Kapsamına Dâhil Olan Öğrenciler İçin Sağlanacak Destekler

 • Kültürel gelişim ve sınavlara hazırlık için gereken yatırımlar (Sanatsal gelişim desteği-Özel ders- dershane- kitap- akademik destek-dil eğitimi- tercih ve kayıt dönemi masrafları vb. gelişimini tamamlayabilecek her türlü destek)
 • Üniversite sınavı sonucunda devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinden birini kazanan öğrencilere vakfımız tarafından o yıl verilecek “Lisans Bursunu” almada öncelik tanınması
 • Hukuk Fakültesini proje kapsamında kazanmış öğrencilerin 4 sene boyunca kullanacağı ders kitaplarının vakıf tarafından karşılanması.
 • Hukuk Fakültesini proje kapsamında kazanmış öğrencilere dil eğitimi almaları hususunda destek sağlamak

III. PROJE BAŞARI ÖDÜLÜ

 • Proje kapsamındaki öğrencilere Hukuk Fakültesini** kazanmaları halinde, o yıl vakıf tarafından hukuk fakültesi öğrencilerine verilecek aylık lisans bursu miktarının 7 katı tutarında “Başarı Bursu” bir seferliğine verilecektir.
 • Proje kapsamındaki öğrencilere Hukuk Fakültesini** TM-3 puan türünde Türkiye’de ilk 500’e girerek kazanmaları halinde, o yıl vakıf tarafından hukuk fakültesi öğrencilerine verilecek aylık lisans bursu miktarının 10 katı tutarında “Üstün Başarı Bursu” bir seferliğine verilecektir. Üstün başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler başarı bursu almayacaktır.
** Başarı ve Üstün Başarı Bursları proje kapsamındaki öğrencilerin “devlet üniversitelerini” kazanmaları durumunda verilecektir. Vakıf üniversiteleri kapsam dışındadır.
 
gelecekteki-biz-basvuru-sayfasi-icin-tiklayiniz