BURSLAR

2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs başvuruları 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir 안드로이드 커널 소스.

Başvuru Şartları

 • T.C Automatic backup. vatandaşı olmak
 • Maddi imkânları yeterli olmamak.
 • Başarılı olmak
  (Üniversiteye ilk girişte başarı kriteri olarak ÖSYM giriş puanı dikkate alınır Download hypershot. Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı not ortalamasının 2.50/4.00 olması, bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması ve alt yıllara ait derslerden 2’den fazla dersi bulunmaması gerekmektedir.)
 • Lisans eğitimi düzeyinde 25 yaşından büyük olmamak

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir:

 • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler 그루비 다운로드.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 • Alt yıllara ait 2’den fazla dersten başarısız olan öğrenciler ajaxplorer 다운로드.
 • Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler.