2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs başvuruları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığında bulunan başvuru formu doldurulmak suretiyle bizzat yapılacaktır. Başvurular Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından Eylül ayı boyunca  kabul edilecektir.

Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrencisi olmak.
 • Maddi imkanları yeterli olmamak. (Her türlü kurum ve kuruluşlardan aldığı burs ve/veya katkı kredileri toplamda AYLIK 600 TL’yi aşan öğrencilerin maddi imkânı yeterli kabul edilecektir.)
 • Başarılı olmak (Üniversiteye ilk girişte başarı kriteri olarak ÖSYM giriş puanı dikkate alınır. Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı not ortalamasının 2.50/4.00 olması, bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması ve alt yıllara ait derslerden 2’den fazla dersi bulunmaması gerekmektedir.)
 • Lisans eğitimi düzeyinde 25 yaşından büyük olmamak

Ayrıca aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri dışındaki öğrenciler.
 • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 • Her türlü kurum ve kuruluşlardan aldığı burs ve/veya katkı kredileri toplamı AYLIK 600 Türk Lirası’nı aşan öğrenciler.
 • Alt yıllara ait 2’den fazla dersten başarısız olan öğrenciler.
 • Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler.