BURSLAR

2018-2019 eğitim öğretim dönemi burs başvuruları 15 Eylül – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında internet sitemizde yer alan “Burs Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrencisi olmak.
 • Maddi imkânları yeterli olmamak.
  (Ailenin toplam geliri 3.000 TL’yi aşan öğrencilerin maddi imkânları yeterli kabul edilecektir.)
  (Her türlü kurum ve kuruluşlardan aldığı burs ve/veya katkı kredileri toplamda AYLIK 600 TL’yi aşan öğrencilerin maddi imkânı yeterli kabul edilecektir.)
 • Başarılı olmak
  (Üniversiteye ilk girişte başarı kriteri olarak ÖSYM giriş puanı dikkate alınır. Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı not ortalamasının 2.50/4.00 olması, bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması ve alt yıllara ait derslerden 2’den fazla dersi bulunmaması gerekmektedir.)
 • Lisans eğitimi düzeyinde 25 yaşından büyük olmamak

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri dışındaki öğrenciler.
 • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 • Ailesinin toplam geliri 3.000 TL’yi aşan öğrenciler.
 • Her türlü kurum ve kuruluşlardan aldığı burs ve/veya katkı kredileri toplamı AYLIK 600 Türk Lirası’nı aşan öğrenciler.
 • Alt yıllara ait 2’den fazla dersten başarısız olan öğrenciler.
 • Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler.